br-Personalvermittlung

"UNZUFRIEDENHEIT IST DER ERSTE SCHRITT ZUM ERFOLG" (OSCAR WILDE)

Každý zaměstnávatel, rovněž i zdravotnické zařízení potřebují zaměstnat vysoce kvalifikované zeměstnance, kteří se svým osobnostním profilem k danému zaměstnáveteli hodí.

Získávání kvalifikovaného zdravotnického personálu z nových členských států EU může být pro německé zaměstnávatele velice zložitý proces, který nemusí vést k ůspěchu.

Právě pro tyto zaměstnávatele je tu k agentúra br- Personalvermittlung und Beratung.

Rádi převezmene všechny procesy získávání nových spolupracovníků až do ty doby, kdy budou Vámi vypsaná pracovní pozice obsazena personálem z Čech, Slovenska, případně z jiné členské krajiny EU.

Vhodní kandidáti pro zdravotnické zařízení v NSR jsou vyberání na základě spoločně s Vámi vypracovaného profilu a konkrétní zmluvy.

Z naši strany Vám budou představeni len ti kandidáti, se kterými byl udělán pohovor, a kterých poznáme.

Kladný výsledek, jako i cílený výběr kandidátů je garantován kvalifikovaným přímým výběrem odborných, sekundárnch lékařů a jiného kvalifikovaného odborného personálů.

Uchazeči o pracovné místo v Německu se můžou spolehnout, že budou představeni, len na ty pozice a do těch měst, které vyhovují jejim individuálním představám.

V agentúře br-Personalvermittlung und Beratung platí absolútní diskrétnost při zaobcházení se zákazníky, se všemi údajemi a informacemi o klientech.

Datenschutz  |  Impressum

 

br-Personalvermittlung.de - Copyright © 2011 - All Rights Reserved.